Built to Last – Relics of Communist-era Architecture / Construit ca să dureze – Relicve ale arhitecturii din era comunistă

Country / Țară: Czech Republic / Cehia
Genre / Gen Film: Documentary / Film documentar, Experimental / Experimental
Year / An: 2017
Runtime / Durata: 59 min.
Subtitles Language / Subtitrare: English / limba engleză
Director / Regia: Haruna Honcoop, FAMU
Screenplay / Scenariul: Haruna Honcoop
Awards – Nominations / Premii: Premiul pentru cel mai bun documentar la Archfilm Lund Festival, din Suedia (2017)

EN
A series of ten short experimental films Built To Last (59 min) presents an audio-visual mosaic on relics of socialist architecture in the former Soviet Union and its ten selected satellite countries in Eastern Europe. It features examples of early Soviet-like architecture called sorela (socialist realism) and the vast panel housing quarters for the working class starting from the 1950ies, modernism of the Brussels Expo style from the 1960ies, socialist modernism, concrete brutalism of the 1970ies, the high-rise buildings of the1980ies, ending up with the downfall of the Iron Wall in 1989. Alongside the imaginary spiral starting from Moscow, the short vignettes follow the architectural relics of socialism in the following capitals: Berlin, Warsaw, Prague, Bratislava, Budapest, Bucharest, Beograd, Pristina, Tirana, Sofia, yet they also cover other locations in the respective countries, climbing up to the monstrous Bulgarian mountain monument of Buzludzha in the end.
RO
O serie de zece scurtmetraje experimentale
Construit ca să dureze prezintă un mozaic audio-vizual al relicvelor arhitecturii socialiste din fosta Uniune Sovietică și din cele zece state satelit din Estul Europei. Prezintă exemple ale arhitecturii timpurii în stil sovietic numită sorela (realism socialist) și vastul cartier de locuințe pentru clasa muncitoare, construit începând cu anii 1950, modernismul stilului Bruxelles Expo din anii 1960, modernismul socialist, brutalismul din beton al anilor 1970, înaltele clădiri ale anilor 1980, și se încheie cu căderea zidului Berlinului în 1989. Pe lângă spirala imaginară care începe de la Moscova, scurtele viniete urmăresc relicvele arhitecturale ale socialismului din următoarele capitale: Berlin, Varșovia, Praga, Bratislava, Budapesta, București, Belgrad, Priștina, Tirana, Sofia. Pe lângă acestea acoperă și alte locații din respectivele țări, pentru ca la final să sfârșească pe vârful monstruosului monument montan de la Buzludzha, din Bulgaria.

 

Scroll Up